Činnosti firmy - Reinpo - management a financování investičních projektů, realitní kancelář, developerská a investorská činnost, organizační činnost, správa a údržba nemovitostíČinnosti firmy

Základní a převažující činností firem REINPO byla developerská činnost při realizaci velkých a malých projektů spočívající mimo jiné v zabezpečení komplexního organizačního servisu při přípravě a realizaci investičních akcí v průmyslu, obchodu a stavebnictví. Tato se odvíjela formou spolupráce se specialisty v jednotlivých oborech se zajištěním technické, ekonomické, právní a obchodní podpoře projektů. Rozhodující většinu velkých akcí představovala developerská činnost při výstavbě obchodních center a polyfunkčních domů. K výběru vhodných lokalit pro investice bylo a je využíváno služeb realitních kancelářích v celé ČR i vlastních zkušeností v tomto oboru, kdy firma REINPO provozujeme od roku 1996 realitní kancelář.

V současné době se společnost profilovala v oblasti nákupů a modernizaci vlastních nemovitostí s jejich komplexní správou a údržbou. Současně je činná v oblasti realitního trhu. Vzhledem ke své dlouholeté zkušenosti s mnoha různorodými subjekty dokáže nabídnout své služby jako správce objektů.

Naším prvořadým cílem je úspěšně realizovaný obchod při spokojenosti všech zúčastněných obchodních partnerů.

Společnosti REINPO zajišťovaly developerskou činnost u cca 30-ti projektů v rozsahu 10 mld Kč. S těmito projekty má společnost bohaté zkušenosti i s výkonem správy a údržby nemovitostí, kde je dlouhodobě zajišťovala.

Česky | Mapa stránek | Králi.cz webdesign